Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN PHÚ HƯNG
Mã số thuế:

1900648719

Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Long Thanh Hamlet, Phuoc Long Town, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT PHƯỚC LONG
Mã số thuế:

1900649007

Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Hanh Chinh Hamlet, Phuoc Long Town, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOÀN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT VĨNH LỢI
Mã số thuế:

1900649046

Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng , Huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu
Address: Xeo Chich Hamlet, Chau Hung Town, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẠC LIÊU HOUSE
Mã số thuế:

1900648726

Địa chỉ: ấp Tường Tư, Xã Hưng Phú , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Tuong Tu Hamlet, Hung Phu Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CT BẠC LIÊU
Mã số thuế:

1900648980

Địa chỉ: số 05, đường Trần Huỳnh, Phường 1 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 05, Tran Huynh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT PHƯỚC LONG
Mã số thuế:

1900649021

Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Hanh Chinh Hamlet, Phuoc Long Town, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XẬY DỰNG TRẦN XIẾU
Mã số thuế:

1900648860

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi , Huyện Hồng Dân , Bạc Liêu
Address: Ninh Thanh Tay Hamlet, Ninh Thanh Loi Commune, Hong Dan District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Hải
Mã số thuế:

1900648878

Địa chỉ: Số 134E/4, đường 23/8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 134e/4, Street 23/8, Khom 2, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT HỒNG DÂN
Mã số thuế:

1900648638

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa , Huyện Hồng Dân , Bạc Liêu
Address: Khu Trung Tam Hanh Chinh, Noi O Hamlet, Ngan Dua Town, Hong Dan District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HỒNG DÂN
Mã số thuế:

1900648606

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính, ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa , Huyện Hồng Dân , Bạc Liêu
Address: Khu Trung Tam Hanh Chinh, Noi O Hamlet, Ngan Dua Town, Hong Dan District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/12/2018