Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hải- Bạc Liêu

Công Ty TNHH Xăng Dầu Chín Phú
Mã số thuế:

1900650387

Địa chỉ: Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Cai Keo Hamlet, An Phuc Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-03-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MÃ LỰC
Mã số thuế:

1900642869

Địa chỉ: ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải , Huyện Đông Hải , Bạc Liêu
Address: Diem Dien Hamlet, Dien Hai Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp