Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hải- Bạc Liêu

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Thành Nam
Mã số thuế:

1900660378

Địa chỉ: Ấp 3, Thị Trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Hamlet 3, Ganh Hao Town, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Lê Diễn
Mã số thuế:

1900659189

Địa chỉ: Số 349, Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 349, My Dien Hamlet, Long Dien Dong A Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nghĩa Hiệp Đông Hải
Mã số thuế:

1900658160

Địa chỉ: Ấp Long Hà, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Long Ha Hamlet, Dien Hai Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Nghĩa Tình
Mã số thuế:

1900656854

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Hamlet 4, Ganh Hao Town, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hồ Phát Đạt
Mã số thuế:

1900656808

Địa chỉ: Ấp Trường Điền, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Truong Dien Hamlet, Long Dien Dong Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Phú Lộc
Mã số thuế:

1900656149

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Hamlet 4, Ganh Hao Town, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tấn Phong
Mã số thuế:

1900656029

Địa chỉ: Ấp Bửu Đông, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Buu Dong Hamlet, Long Dien Dong Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Chín Phú
Mã số thuế:

1900650387

Địa chỉ: Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Cai Keo Hamlet, An Phuc Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp