Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nhà Mát- Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hải Bé
Mã số thuế:

1900660956

Địa chỉ: Số 139/1, đường Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 139/1, Cao Van Lau Street, Khom Dau Lo, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Mekong Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900651165

Địa chỉ: Số 418/7, Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 418/7, Bach Dang Street, Khom Nha Mat, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Đạt Thành Công
Mã số thuế:

1900645852

Địa chỉ: Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Khom Nha Mat, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-11-2018

CÔNG TY TNHH TÂN AN FAMILY
Mã số thuế:

1900642308

Địa chỉ: Đường Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ A, Phường Nhà Mát , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: Cao Van Lau Street, Khom Dau Lo A, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2018

Công Ty TNHH Ktc Hawaii
Mã số thuế:

1900637643

Địa chỉ: Số 073A/1 Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 073a/1 Cao Van Lau, Khom Dau Lo, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giống thuỷ sản (Production of aquatic seeds)

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Hưng Phát Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900634339

Địa chỉ: Số 456/5, Đường Lộ Bờ Tây, Khóm Chòm Xoài, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 456/5, Lo Bo Tay Street, Khom Chom Xoai, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giống thuỷ sản (Production of aquatic seeds)

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp