Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ÂU LẠC BẠC LIÊU
Mã số thuế:

1900649536

Địa chỉ: Số 14, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 3 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 14, Ly Thuong Kiet Street, Khom 4, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG PHẢI THEO DÕI NGHĨA VỤ NGƯỜI NỘP THUẾ
Mã số thuế:

1900648155

Địa chỉ: Số 85, đường Bà Triệu, Phường 3 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 85, Ba Trieu Street, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN TÙNG
Mã số thuế:

1900643767

Địa chỉ: Số 085, đường Võ Thị Sáu, Khóm 6, Phường 3 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 085, Vo Thi Sau Street, Khom 6, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/10/2018

Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao Đông Hải
Mã số thuế:

1900643076

Địa chỉ: Số 212/44 Hẻm 2, Võ Thị Sáu, Khóm 8, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 212/44 Hem 2, Vo Thi Sau, Khom 8, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Hoài Nam
Mã số thuế:

1900640445

Địa chỉ: Số 40, đường Hòa Bình, Khóm 1, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 40, Hoa Binh Street, Khom 1, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-07-2018

Công Ty TNHH Nhà Ở Thành Phố Giáo Dục Quốc Tế Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900637019

Địa chỉ: Số 13 Điện Biên Phủ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 13 Dien Bien Phu, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp