Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bạc Liêu- Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀI PHÁT
Mã số thuế:

1900649568

Địa chỉ: Số 173B đường 23/8, Khóm 2, Phường 8 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 173B, Street 23/8, Khom 2, Ward 8, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH ÂU LẠC BẠC LIÊU
Mã số thuế:

1900649536

Địa chỉ: Số 14, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 3 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 14, Ly Thuong Kiet Street, Khom 4, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CT BẠC LIÊU
Mã số thuế:

1900648980

Địa chỉ: số 05, đường Trần Huỳnh, Phường 1 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 05, Tran Huynh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Hải
Mã số thuế:

1900648878

Địa chỉ: Số 134E/4, đường 23/8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 134e/4, Street 23/8, Khom 2, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản Hoàng An Phát
Mã số thuế:

1900648356

Địa chỉ: Số 30 đường số 2, Khu dân cư Thiên Long, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 30, Street No 2, Thien Long Residential Area, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp