Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LẠNH KHÁNH NGỌC
Mã số thuế:

1900667214

 Điện thoại:

0944723753

Địa chỉ: Số 13, Khu E08, đường số 05, KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 13, Khu E08, Street No 05, KDC Trang An, Khom 1, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị điện (Repairing electrical equipment)

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU LINH SÒN
Mã số thuế:

1900667207

 Điện thoại:

0913892374

Địa chỉ: ấp Bình Thạnh, Xã Vĩnh Phú Tây , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Binh Thanh Hamlet, Vinh Phu Tay Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VUI CHƠI GIẢI TRÍ HOÀNG ÂN PHƯỚC LONG
Mã số thuế:

1900667165

Địa chỉ: Số 73, ấp Nội ô, Thị trấn Phước Long , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: No 73, Noi O Hamlet, Phuoc Long Town, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT YẾN SÀO THANH THANH
Mã số thuế:

1900667140

 Điện thoại:

0913990086

Địa chỉ: Số 246, đường Cao Văn Lầu, Phường Nhà Mát , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 246, Cao Van Lau Street, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THOẠI ANH
Mã số thuế:

1900667020

Địa chỉ: Số 17, Quốc Lộ 1A, ấp 2, Xã Tân Phong , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: No 17, 1a Highway, Hamlet 2, Tan Phong Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ SINH HÓA KHÁNH HOÀNG
Mã số thuế:

1900666958

Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1 , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: Khom 2, Ward 1, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18/09/2020

CÔNG TY TNHH DƯƠNG KHÁNH MINH
Mã số thuế:

1900666965

Địa chỉ: Số 102, Quốc Lộ 1A, Khóm 5, Phường Hộ Phòng , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: No 102, 1a Highway, Khom 5, Ho Phong Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp