Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LỘC BẠC LIÊU
Mã số thuế:

1900671323

 Điện thoại:

0918232181

Địa chỉ: Số 68 Lộ Bờ Tây, Khóm Kinh Tế, Phường Nhà Mát , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 68 Lo Bo Tay, Khom Kinh Te, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH HIỂN
Mã số thuế:

1900671281

Địa chỉ: ấp 2, Xã Phong Tân , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: Hamlet 2, Phong Tan Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/12/2020

HẠT QUẢN LÝ ĐÊ
Mã số thuế:

1900671348

Địa chỉ: Số 08, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1 , Thành Phố Bạc Liêu , Bạc Liêu
Address: No 08, Nguyen Tat Thanh Street, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/12/2020

HỢP TÁC XÃ TIẾN CÔNG
Mã số thuế:

1900671186

Địa chỉ: ấp Phước Ninh, Xã Phước Long , Huyện Phước Long , Bạc Liêu
Address: Phuoc Ninh Hamlet, Phuoc Long Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29/12/2020

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỒN BỒN
Mã số thuế:

1900670979

Địa chỉ: ấp 5, Xã Phong Thạnh Tây , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: Hamlet 5, Phong Thanh Tay Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2020

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MASSAGE MỸ NHÂN
Mã số thuế:

1900670873

Địa chỉ: Số 43, Khóm 1, Phường Hộ Phòng , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: No 43, Khom 1, Ho Phong Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/12/2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hữu Tài Giá Rai
Mã số thuế:

1900670954

 Điện thoại:

0913616228

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Hamlet 1, Tan Phong Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-12-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thuận Lợi Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900670880

 Điện thoại:

0913919087

Địa chỉ: Ấp Trà Khứa, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Tra Khua Hamlet, Long Thanh Commune, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-12-2020

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ LÚA TÔM GÒ MUỒNG
Mã số thuế:

1900670827

 Điện thoại:

0949676245

Địa chỉ: ấp Gò Muồng, Xã Tân Thạnh , Thị xã Giá Rai , Bạc Liêu
Address: Go Muong Hamlet, Tan Thanh Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp