Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khuê
Mã số thuế:

1900658410

Địa chỉ: Ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Phuoc Tan Hamlet, Phuoc Long Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Deco Phương Đông
Mã số thuế:

1900658192

Địa chỉ: Số 137, Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 137, Soc Don Hamlet, Hung Hoi Commune, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Phòng Phẩm Tiểu Phụng
Mã số thuế:

1900658185

Địa chỉ: Ấp Do Thới, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Do Thoi Hamlet, Vinh My A Commune, Hoa Binh District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nghĩa Hiệp Đông Hải
Mã số thuế:

1900658160

Địa chỉ: Ấp Long Hà, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Long Ha Hamlet, Dien Hai Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Lâm Hòa Bình
Mã số thuế:

1900658178

Địa chỉ: Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Ap, Lon B Hamlet, Vinh My A Commune, Hoa Binh District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Bao Bì Bali
Mã số thuế:

1900658114

Địa chỉ: Số 04-06, đường Nguyễn Thái Bình, Khóm 10, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 04-06, Nguyen Thai Binh Street, Khom 10, Ward 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp