Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khẩu Trang Hoàng Nguyên
Mã số thuế:

1900662015

Địa chỉ: Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Tan Tao Hamlet, Chau Hung Town, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Mnm 2020
Mã số thuế:

1900661999

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú A, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Vinh Phu A Hamlet, Vinh Phu Dong Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bali 68
Mã số thuế:

1900661942

Địa chỉ: Số 19, đường số 06, Khu dân cư Thiên Long, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 19, Street No 06, Thien Long Residential Area, Khom 4, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Kiểm Định Chấn Hưng Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900661854

Địa chỉ: Số 04, Đường số 6, Khu dân cư Phường 2, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 04, Street No 6, Khu Dan Cu, Ward 2, Ward 2, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Huy
Mã số thuế:

1900661798

Địa chỉ: Số 138, Quốc Lộ 1A, Khóm 5, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 138, 1a Highway, Khom 5, Ho Phong Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Hồng Anh
Mã số thuế:

1900661808

Địa chỉ: Số 184D, Đường 23 tháng 8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 184D, 23 Thang 8 Street, Khom 2, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Gia Uy
Mã số thuế:

1900661653

Địa chỉ: Số 206, Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 206, Ba Trieu Street, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-02-2020

Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900661639

Địa chỉ: Số 57 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 57, Hoang Van Thu Street, Ward 3, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựt Toàn Giá Rai
Mã số thuế:

1900661614

Địa chỉ: Khóm 1, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Khom 1, Lang Tron Ward, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp