Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Công Ty TNHH Tấn Hưng Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900654529

Địa chỉ: Số 24, Quốc lộ 1A, Ấp Trà Ban 1, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 24, 1a Highway, Tra Ban 1 Hamlet, Chau Hung A Commune, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty TNHH Nguyễn Triệu Bảo Thiên
Mã số thuế:

1900652553

Địa chỉ: Số 218, Quốc Lộ 1A, Ấp Tân Tạo, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 218, 1a Highway, Tan Tao Hamlet, Chau Hung Town, Vinh Loi District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Hồng Phúc
Mã số thuế:

1900652271

Địa chỉ: Số 716 Nguyễn Văn Uông, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 716 Nguyen Van Uong, Khom 1, Ward 1, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Nita
Mã số thuế:

1900652070

Địa chỉ: Số 132, đường 23 tháng 8, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 132, 23 Thang 8 Street, Ward 8, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Huỳnh Khang
Mã số thuế:

1900651849

Địa chỉ: Số 176A/4, Nguyễn Hữu Nghĩa, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 176a/4, Nguyen Huu Nghia, Khom 2, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Ôtô Đạt Ngọc
Mã số thuế:

1900651863

Địa chỉ: Đường Tránh Quốc Lộ 1A, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Tranh Street, 1a Highway, Ward 8, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp