Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thiên Hoàng Bl
Mã số thuế:

1900656389

Địa chỉ: Ấp Láng Giài, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Lang Giai Hamlet, Hoa Binh Town, Hoa Binh District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hoà Bình, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-10-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khu Vui Chơi Giải Trí Kim Huyền
Mã số thuế:

1900656283

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Vinh Hoa Hamlet, Vinh Thanh Commune, Phuoc Long District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Siêu Lê Zone
Mã số thuế:

1900656276

Địa chỉ: Số 142B/4, Đường 23 tháng 8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 142B/4, 23 Thang 8 Street, Khom 2, Ward 7, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thanh Vinh
Mã số thuế:

1900656195

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Vinh Thanh Hamlet, Vinh Loc Commune, Hong Dan District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Phú Lộc
Mã số thuế:

1900656149

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Hamlet 4, Ganh Hao Town, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Vàng Bạc Phúc Quí
Mã số thuế:

1900656131

Địa chỉ: Số 2/545, Ấp Kim Cấu, Xã Vĩnh Trạch, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 2/545, Kim Cau Hamlet, Vinh Trach Commune, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Vĩnh Trạch, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngọc Phi
Mã số thuế:

1900656117

Địa chỉ: Số 08, Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 08, Ap, Moi Hamlet, Tan Thanh Commune, Gia Rai Town, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nhật Bạc Liêu
Mã số thuế:

1900656068

Địa chỉ: Số 87 Khu dân cư Thiên Long, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Address: No 87, Thien Long Residential Area, Khom 3, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tấn Phong
Mã số thuế:

1900656029

Địa chỉ: Ấp Bửu Đông, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Address: Buu Dong Hamlet, Long Dien Dong Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp