Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm- Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VŨ LINH
Mã số thuế:

4700272870

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố , Huyện Pác Nặm , Bắc Cạn
Address: Dong Leo Hamlet, Boc Bo Commune, Huyen Pac Nam, Bac Can
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng (Wholesale of machines, equipment and spare parts for oremining and construction )

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ T&d Bắc Kạn
Mã số thuế:

4700270545

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Address: Na Cooc Hamlet, Boc Bo Commune, Pac Nam District, Bac Kan Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Scientific research and technological development in the field of social sciences and humanities)

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 12-04-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THÀNH HUY HÀ NỘI - CHI NHÁNH BẮC KẠN
Mã số thuế:

0106294896-001

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố , Huyện Pác Nặm , Bắc Cạn
Address: Dong Leo, Boc Bo Commune, Huyen Pac Nam, Bac Can
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 03/11/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Toản Chinh
Mã số thuế:

4700266242

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Address: Dong Leo Hamlet, Boc Bo Commune, Pac Nam District, Bac Kan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 28-02-2017

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L
Mã số thuế:

4700262689-003

 Điện thoại:

(0209) 3893772

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn
Address: Na Cooc Hamlet, Boc Bo Commune, Huyen Pac Nam, Bac Can
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 21/02/2017

CHI NHÁNH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PÁC NẶM - CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC KẠN
Mã số thuế:

4700113341-014

 Điện thoại:

(0209) 3893172

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn
Address: Dong Leo, Boc Bo Commune, Huyen Pac Nam, Bac Can
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 28/07/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp