Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐỨC XUÂN
Mã số thuế:

4700274187

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng , Thành Phố Bắc Cạn , Bắc Cạn
Address: Khuoi Thuom Civil Group, Huyen Tung Ward, Bac Can City, Bac Can
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ -CCT CHỢ ĐỒN
Mã số thuế:

4700273835

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Bằng Lũng , Huyện Chợ Đồn , Bắc Cạn
Address: Civil Group 2, Bang Lung Town, Huyen Cho Don, Bac Can
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Ngày thành lập: 25/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp