Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quang Châu- Huyện Việt Yên- Bắc Giang

Công Ty TNHH Boi Việt Nam
Mã số thuế:

2400871414

Địa chỉ: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha Xuong O1-4, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12-09-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUYỀN ANH BẮC GIANG
Mã số thuế:

2400850439

Địa chỉ: Lô 14 khu đất dịch vụ Quang Châu, thôn Đạo Ngạn 1, Xã Quang Châu , Huyện Việt Yên , Bắc Giang
Address: Lot 14 Khu Dat Dich Vu Quang Chau, Dao Ngan 1 Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG TÙNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400848743

Địa chỉ: Phòng 409, Tầng 4 tòa nhà Mỹ Mừng, KCN Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Zoom 409, 4th Floor, My Mung Building, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại K&h
Mã số thuế:

2400847958

Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dao Ngan Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Bắc Land
Mã số thuế:

2400844844

Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dong Tien Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-08-2018

Công Ty TNHH Moon Tech Vina
Mã số thuế:

2400843978

Địa chỉ: Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Tam Tang Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Vũ Gia Ceramic
Mã số thuế:

2400843791

Địa chỉ: Thôn Nam Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nam Ngan Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH Haocheng
Mã số thuế:

2400843801

Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dao Ngan Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 26-07-2018

CÔNG TY TNHH LY VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400838819

Địa chỉ: Lô Q, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot Q, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14/05/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI CHIẾN THẮNG
Mã số thuế:

2400838512

Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dao Ngan Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08/05/2018

CÔNG TY TNHH SAMKWANG VINA
Mã số thuế:

2400838093

Địa chỉ: Lô U, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot U, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 02/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp