Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên

Ngày thành lập: 11-01-2018

Địa chỉ: Số 505 đường Thân Nhân Trung, thôn Tự, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 505, Than Nhan Trung Street, Tu Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Mã số thuế 2400830714
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính