Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bích Sơn- Huyện Việt Yên- Bắc Giang

Công Ty TNHH Tst Vina
Mã số thuế:

2400845647

Địa chỉ: Thôn Kiểu, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Kieu Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 17-08-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên
Mã số thuế:

2400830714

Địa chỉ: Số 505 đường Thân Nhân Trung, thôn Tự, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 505, Than Nhan Trung Street, Tu Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-01-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vina Tps
Mã số thuế:

2400828514

Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Thôn Tăng Quang, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Hoang Hoa Tham Street, Tang Quang Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18-12-2017

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Mimosa
Mã số thuế:

2400827341

Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Vang Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-12-2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vina Han
Mã số thuế:

2400817262

Địa chỉ: Khu Đại học Nông Lâm, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Khu Dai Hoc Nong Lam, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-06-2017

Công Ty TNHH Dym Vina
Mã số thuế:

2400816188

Địa chỉ: Thôn Tăng Quang, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Tang Quang Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-06-2017

Công Ty TNHH Phú Mạnh Liên
Mã số thuế:

2400809543

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-02-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Luân Anh
Mã số thuế:

2400806510

Địa chỉ: Thôn Tăng Quang, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Tang Quang Hamlet, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-12-2016

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Mã số thuế:

2400799824

 Điện thoại:

0888.026.898

Địa chỉ: Khu tập thể Trường Đại học Nông Lâm, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
Address: Khu Tap The Truong Dai Hoc Nong Lam, Bich Son Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/09/2016

1 2 3 4 Tiếp