Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Việt Yên- Bắc Giang

Công Ty TNHH May Ppc Việt Nam
Mã số thuế:

2400871541

Địa chỉ: Thôn Rãnh, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ranh Hamlet, Tu Lan Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tự Lan, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Vượng Phát 169
Mã số thuế:

2400871453

Địa chỉ: Thôn Quang Biểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Quang Bieu Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Boi Việt Nam
Mã số thuế:

2400871414

Địa chỉ: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha Xuong O1-4, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Ktt
Mã số thuế:

2400870900

Địa chỉ: Số nhà 15 đường Thân Nhân Trung, thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 15, Than Nhan Trung Street, Hung Lam Hamlet, Hong Thai Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-09-2019

Công Ty TNHH Điện Tử Sino Leader (việt Nam)
Mã số thuế:

2400868524

Địa chỉ: Nhà xưởng 01, Lô CN01, Khu công nghiệp Vân Trung (thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung), Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha Xuong 01, Lot CN01, Van Trung Industrial Zone (Thue NHA XUONG Cua CONG Ty CO PHAN Trung BAC VAN Trung), Van Trung Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Tacu Việt Nam
Mã số thuế:

2400868387

Địa chỉ: Nhà xưởng CN-02-05, CN-02-03, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha Xuong CN-02-05, CN-02-03, Van Trung Industrial Zone, Van Trung Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty Cổ Phần Newstar Vn
Mã số thuế:

2400868147

Địa chỉ: Lô 16 -MĐ29, Khu dịch vụ 72m2, Chợ My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot 16 -MD29, Khu Dich Vu 72M2, Cho My Dien, Hoang Ninh Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam
Mã số thuế:

2400865192

Địa chỉ: Lô B6 ( thuê nhà xưởng số 2,3 của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thái Phong ), Khu công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot B6 (Thue Nha Xuong So 2, 3 Cua Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Thai Phong), Dinh Tram Industrial Zone, Hoang Ninh Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Lộc Hà
Mã số thuế:

2400862314

Địa chỉ: Khu Sen Hồ, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Khu Sen Ho, Nenh Town, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 24-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dh
Mã số thuế:

2400861656

Địa chỉ: Phố Hồ, Thôn Như Thiết, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ho Street, Nhu Thiet Hamlet, Hong Thai Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp