Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Động- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Mã số thuế:

2400857191

Địa chỉ: Thôn Thanh Hương, Xã Long Sơn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thanh Huong Hamlet, Long Son Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Tmdv Xd Kim Phát Bắc Giang
Mã số thuế:

2400856896

Địa chỉ: Thôn Bài, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Address: Bai Hamlet, Tuan Mau Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 15-01-2019

CÔNG TY TNHH LỘC TÀI PHÚ
Mã số thuế:

2400851062

Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH LƯU
Mã số thuế:

2400851150

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH HOÀNG XUÂN ĐỚI
Mã số thuế:

2400850608

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH TL NGUYỄN MAI HƯƠNG
Mã số thuế:

2400850573

Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH MAI XUÂN THỦY
Mã số thuế:

2400850703

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC LINH
Mã số thuế:

2400850654

Địa chỉ: Thôn Đồng Diễu, Xã Dương Hưu , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Dong Dieu Hamlet, Duong Huu Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH THÀNH
Mã số thuế:

2400850823

Địa chỉ: Thôn Mục, Xã Dương Hưu , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Muc Hamlet, Duong Huu Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại An Lộc Thịnh
Mã số thuế:

2400850291

Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 22-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MJAPAN
Mã số thuế:

2400850421

Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp