Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Phương- Huyện Lục Nam- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VŨ QUÂN
Mã số thuế:

2400851400

Địa chỉ: Thôn Phượng Hoàng, Xã Nghĩa Phương , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Phuong Hoang Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Khuôn Và Kim Loại Woosung Việt Nam
Mã số thuế:

2400832951

Địa chỉ: Thôn Bãi Ô, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Bai O Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-02-2018

Công Ty TNHH Kiên Mạnh Hạnh
Mã số thuế:

2400823996

Địa chỉ: Thôn Dốc Lỉnh, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Doc Linh Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20-10-2017

Công Ty TNHH T&đ Vina
Mã số thuế:

2400819887

Địa chỉ: Thôn Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ba Go Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01-08-2017

Công Ty TNHH Tm&dv Viễn Thông Trung Nga
Mã số thuế:

2400818770

Địa chỉ: Thôn Phượng Hoàng, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Phuong Hoang Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20-07-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM&DV HÒA BẮC
Mã số thuế:

2400796686

 Điện thoại:

0983.693.019

Địa chỉ: Thôn Quỷnh Cả, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Address: Quynh Ca Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 21/06/2016

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SUỐI MỠ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐỨC DŨNG
Mã số thuế:

2400795989-001

 Điện thoại:

0352.231.162

Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Address: Ma Tay Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 07/06/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐỨC DŨNG
Mã số thuế:

2400795989

 Điện thoại:

0352.231.162

Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Address: Ma Tay Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/05/2016

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẰNG AN
Mã số thuế:

2400774516-002

 Điện thoại:

(0237) 8463114

Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Address: Ma Tay Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/03/2016