Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Lục Nam- Huyện Lục Nam- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ANH HIẾU BẮC GIANG
Mã số thuế:

2400856913

Địa chỉ: Khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Khu Vuon Hoa, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thiết Kế Thành Đạt
Mã số thuế:

2400812105

Địa chỉ: Tổ dân phố Vường Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Vuong Hoa Civil Group, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-03-2017

Công Ty TNHH Tm&Dv Sông Hồng
Mã số thuế:

2400766353

 Điện thoại:

0904.395.455

Địa chỉ: Khu Vườn Hoa - Thị trấn Lục Nam - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Address: Khu Vuon Hoa, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03-07-2015

Đội thuế số 1
Mã số thuế:

2400756193

Địa chỉ: TT Lục Nam - Thị trấn Lục Nam - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Address: Luc Nam Town, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 15-01-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoa Giang
Mã số thuế:

2400641114

 Điện thoại:

(0204) 3884362

Địa chỉ: Xóm phố - Thị trấn Lục Nam - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Address: Pho Hamlet, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-04-2013

Công ty TNHH một thành viên Thanh Tuấn
Mã số thuế:

2400384594

 Điện thoại:

0912.318.619

Địa chỉ: Vườn Hoa, thị trấn Lục Nam - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Address: Vuon Hoa, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 19-09-2007