Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lục Nam- Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VNLINK VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400856857

Địa chỉ: Số nhà 314 phô Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: No 314 Pho Binh Minh, Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH ANH HIẾU BẮC GIANG
Mã số thuế:

2400856913

Địa chỉ: Khu vườn hoa, Thị trấn Lục Nam , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Khu Vuon Hoa, Luc Nam Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT HUYỆN LỤC NAM
Mã số thuế:

2400856448

Địa chỉ: 185 Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: 185 Thanh Xuan, Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VNPL GỖ ÉP BG
Mã số thuế:

2400852732

Địa chỉ: Thôn Già Khê, Xã Tiên Hưng , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Gia Khe Hamlet, Tien Hung Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Châu
Mã số thuế:

2400851626

Địa chỉ: Thôn Hà Phú, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ha Phu Hamlet, Tam Di Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VŨ QUÂN
Mã số thuế:

2400851400

Địa chỉ: Thôn Phượng Hoàng, Xã Nghĩa Phương , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Phuong Hoang Hamlet, Nghia Phuong Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH HÙNG BẨY
Mã số thuế:

2400850816

Địa chỉ: Thôn Già Khê, Xã Tiên Hưng , Huyện Lục Nam , Bắc Giang
Address: Gia Khe Hamlet, Tien Hung Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp