Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Minh Vũ

Ngày thành lập: 11-08-2015

Địa chỉ: Phố Bằng - Xã Nghĩa Hòa - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
Address: Bang Street, Nghia Hoa Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Mã số thuế 2400768054
Điện thoại/ Fax:0986.587.025
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Lạng Giang
Người đại diện Đồng Văn Biên
Địa chỉ N.Đ.diện Phố Bằng-Xã Nghĩa Hòa-Huyện Lạng Giang-Bắc Giang
Delegate address Bang Street, Nghia Hoa Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Trức tiếp giá trị

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính