Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lạng Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Tmxd Và Đt Đồng Tâm
Mã số thuế:

2400858029

Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Giua Hamlet, Nghia Hoa Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚC NGUYÊN BẮC GIANG
Mã số thuế:

2400856342

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Xuyên, Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Dinh Xuyen Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BROTHER
Mã số thuế:

2400856261

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Xuyên, Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Dinh Xuyen Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

2400856247

Địa chỉ: Thôn Tân Văn 1, Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Tan Van 1 Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH LKGUS TECH
Mã số thuế:

2400854049

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Lục 2, Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Dinh Luc 2 Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Bắc Giang
Mã số thuế:

2400853101

Địa chỉ: Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dai Giap Hamlet, Dai Lam Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Producing barrels, tanks and metal containers)

Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-11-2018

Công Ty TNHH Guk Je Vina
Mã số thuế:

2400852972

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Dinh Cau Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-11-2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Global Plywood
Mã số thuế:

2400853126

Địa chỉ: Tầng 6, số 29,31,33 đường Lê Lợi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: 6th Floor, No 29, 31, 33, Le Loi Street, Voi Town, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp