Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Thắng- Huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855902

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855878

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855927

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GNL VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400850196

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Tan Thanh Hamlet, Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH May Lan Hải
Mã số thuế:

2400843463

Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
Address: Duc Thinh Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Uyên Sơn Bn
Mã số thuế:

2400831394

Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18-01-2018

Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Snt Việt Nam
Mã số thuế:

2400822696

Địa chỉ: Cổng 675 thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
Address: Cong 675, Hung Thinh Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 26-09-2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT ANH TẠI HIỆP HÒA
Mã số thuế:

0107637063-001

Địa chỉ: Khu đô thị Phố Thắng, thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Khu Do Thi Thang Street, Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp