Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855902

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855878

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HIỆP HOÀ
Mã số thuế:

2400855927

Địa chỉ: thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GNL VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400850196

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Tan Thanh Hamlet, Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp