Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xương Giang- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Trung Kiên
Mã số thuế:

2400281327

 Điện thoại:

(0204) 3854545

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Giang, đường Xương Giang - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Cong Nghiep Bac Giang Cluster, Xuong Giang Street, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-07-2001

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hưng Nam
Mã số thuế:

2400653208

 Điện thoại:

(0204) 3556011

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Xương Giang II - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Cong Nghiep Xuong Giang Ii Cluster, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03-12-2013

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên T & H Hà Mi
Mã số thuế:

2400648159-001

 Điện thoại:

0989.983.888

Địa chỉ: Lô 7-N9, Khu dân cư số 2 - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot 7-N9, So 2 Residential Area, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn sơn, vécni (Wholesale of paint, varnish)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 19-11-2013

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tư Vấn Đông Nam
Mã số thuế:

2400484119-001

 Điện thoại:

0978.552.546

Địa chỉ: Lô B2/12 Chợ Quán Thành - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot B2/12 Cho Quan Thanh, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20-09-2012

Công Ty TNHH Sửa Chữa Máy Công Nghiệp Hùng Long
Mã số thuế:

2300748551

 Điện thoại:

0944.484.888

Địa chỉ: Lô 18, đường Hoàng Quốc Việt - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot 18, Hoang Quoc Viet Street, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13-08-2012

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bách Thắng Bg
Mã số thuế:

2400605331

 Điện thoại:

0914.824.824

Địa chỉ: Số 30 Giáp Hải - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 30 Giap Hai, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Wholesale of metal and non-metal waste [scrap])

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-05-2012

Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Và Thương Mại Tân Việt
Mã số thuế:

2400587026

 Điện thoại:

(0204) 3855228

Địa chỉ: 566 đường Xương Giang, Thôn Nam Giang - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: 566, Xuong Giang Street, Nam Giang Hamlet, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng (Cargo transport by specialized cars)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 21-02-2012

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Việt ý Bg
Mã số thuế:

2400580366

 Điện thoại:

0936.028.298

Địa chỉ: Lô A5, Cụm công nghiệp Xương Giang 2 - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot A5, Cong Nghiep Xuong Giang 2 Cluster, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-12-2011

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Huyền Thịnh
Mã số thuế:

2300677004

 Điện thoại:

0915.182.180

Địa chỉ: Lô 18, đường Hoàng Quốc Việt, Khu dân cư số 2 - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot 18, Hoang Quoc Viet Street, So 2 Residential Area, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-10-2011

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Tư Vấn, Dịch Vụ Hồ Mây Tại Bắc Giang
Mã số thuế:

0104505238-001

 Điện thoại:

0904.088.802

Địa chỉ: Thôn Chùa - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Chua Hamlet, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-03-2011

Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang
Mã số thuế:

2400210823-004

 Điện thoại:

(0214) 4856047

Địa chỉ: số 158 đường Xương Giang - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 158, Xuong Giang Street, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-11-2010

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ và xây dựng Xương Giang
Mã số thuế:

2400512366

 Điện thoại:

(0204) 6502123

Địa chỉ: B2-04 chợ Quán Thành - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: B2, 04 Cho Quan Thanh, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-05-2010

Doanh nghiệp tư nhân Dũng Tâm
Mã số thuế:

2400341424

 Điện thoại:

0986.051.326

Địa chỉ: Lô 59, làn 2 , khu dân cư Trại Cháy, thôn Trại Bắc - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Lot 59, Lan 2, Trai Chay Residential Area, Trai Bac Hamlet, Xuong Giang Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-10-2009