Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện An Phát Vina

Ngày thành lập: 08-01-2020

Địa chỉ: Số 25-LK37, KĐT Phía Nam, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 25-LK37, KDT Phia Nam, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Mã số thuế 2400880810
Tên v.tắt/giao dịch An Phat Vina Electric Power Technology Service Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện Phạm Xuân Hưng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện An Phát Vina

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính