Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FUN PARK
Mã số thuế:

2400856134

Địa chỉ: Shop 25/F2 Trung tâm thương mại và siêu thị BigC Bắc Giang, Xã Tân Tiến , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: Shop 25/F2 Trung Tam Thuong Mai Va Sieu Thi Bigc Bac Giang, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TUỔI THƠ
Mã số thuế:

2400795273

 Điện thoại:

0354.789.888

Địa chỉ: Thôn Xuân, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Address: Xuan Hamlet, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 17/05/2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Boo Tại Bắc Giang
Mã số thuế:

0103469019-002

 Điện thoại:

(024) 39785426

Địa chỉ: Gian hàng Shop 02/F1 Trung tâm thương mại Big C Bắc Giang - Xã Tân Tiến - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Gian Hang Shop 02/F1 Trung Tam Thuong Mai Big C Bac Giang, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 26-05-2015

MOBILEMAX
Mã số thuế:

2400761644

Địa chỉ: BigC - Xã Tân Tiến - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Bigc, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of telecommunication equipment in specialized stores)

Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-03-2015

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM TẠI BẮC GIANG
Mã số thuế:

0300644051-032

 Điện thoại:

(0204) 5416107

Địa chỉ: Tầng 1, Trung Tâm Thương Mại Big C Bắc Giang, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Address: 1st Floor, Trung Tam Thuong Mai Big C Bac Giang, Tan Tien Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13-01-2015