Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thư Kỳ Mini Mart

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Thôn Mỹ Cầu 2, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nguyen Thai Hoc Street, My Cau 2 Hamlet, Tan My Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 2400833874
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thư Kỳ Mini Mart
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện Nguyễn Thị Tuyền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thư Kỳ Mini Mart

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Thương Mại Ánh Nhật
Địa chỉ: Số 080, tổ 3, ấp Vĩnh An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: No 080, Civil Group 3, Vinh An Hamlet, Tan Vinh Hiep Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702742625

Bình Dương

Ngày thành lập: 14-02-2019