Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Song Mai- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DS HITECH BẮC GIANG
Mã số thuế:

2400845118

Địa chỉ: Km 2, đường Hoàng Hoa Thám, Thôn An Phú , Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: KM 2, Hoang Hoa Tham Street, An Phu Hamlet, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Suta
Mã số thuế:

2400843985

Địa chỉ: Ki ốt 43, dãy nhà ki ốt số 04, chợ Song Mai, Khu 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ki Ot 43, Day Nha Ki Ot So 04, Cho Song Mai, Khu 34, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Processing milk and milk products)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Anh Vũ
Mã số thuế:

2400842773

Địa chỉ: Số 110, Chợ Song Mai, Km số 4, Đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 110, Cho Song Mai, KM So 4, Hoang Hoa Tham Street, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Ync
Mã số thuế:

2400839837

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại tổng hợp thôn An Phú, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Khu Trung Tam Thuong Mai Tong Hop, An Phu Hamlet, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-05-2018

Công Ty TNHH Phương Anh Bắc Giang
Mã số thuế:

2400838784

Địa chỉ: Số 09 ngõ 1298, đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 09, Lane 1298, Hoang Hoa Tham Street, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 15-05-2018

Công Ty TNHH Chính Vũ
Mã số thuế:

2400833426

Địa chỉ: Số nhà 1639 tổ 10 Khu Ba Tư, đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 1639 10 Khu Ba Tu Civil Group, Hoang Hoa Tham Street, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-03-2018

Công Ty TNHH Dae Su Vina
Mã số thuế:

2400827662

Địa chỉ: thôn Phúc Hạ, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Phuc Ha Hamlet, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-12-2017

Công Ty TNHH Mtv Sx&tmdv Vikor
Mã số thuế:

2400824446

Địa chỉ: Số 1172 Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 1172 Hoang Hoa Tham, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30-10-2017

Công Ty CP Tổ Chức Sự Kiện Tập Đoàn Trường Chinh
Mã số thuế:

2400823611

Địa chỉ: SN105, Chợ Song Mai, Km4 đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: SN105, Cho Song Mai, KM4, Hoang Hoa Tham Street, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-10-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP SONG MAI
Mã số thuế:

2400815353

 Điện thoại:

0916.658.043

Địa chỉ: Số nhà 30, ngõ 1098, đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 30, Lane 1098, Hoang Hoa Tham Street, Song Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/05/2017

1 2 3 4 5 Tiếp