Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đa Mai- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty CP Casablanca
Mã số thuế:

2400488642

 Điện thoại:

(0204) 3856583

Địa chỉ: Số 685, đường Hoàng Hoa Thám - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 685, Hoang Hoa Tham Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-10-2009

Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Vaccin Ngọc ánh
Mã số thuế:

2400647758

 Điện thoại:

(0204) 3524753

Địa chỉ: Số 06 đường Bảo Ngọc - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 06, Bao Ngoc Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Wholesale of pharmaceutical products and medical equipment )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-09-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Muối Gia Vị Thực Phẩm Phú Cường
Mã số thuế:

2400619278

 Điện thoại:

(0203) 4348668

Địa chỉ: Số 6, ngõ 92 đường Bảo Ngọc - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 6, Lane 92, Bao Ngoc Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-09-2012

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Kiểm Toán Apec Tại Bắc Giang
Mã số thuế:

0101335027-003

 Điện thoại:

(024) 62818138

Địa chỉ: Số 462 đường Hoàng Hoa Thám - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 462, Hoang Hoa Tham Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-08-2011

Công ty TNHH một thành viên Hoằng Kim
Mã số thuế:

2400496403

 Điện thoại:

0987.509.145

Địa chỉ: Thôn Thanh Mai - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Thanh Mai Hamlet, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Wholesale (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-02-2010

Công ty TNHH Hà Dương
Mã số thuế:

2400351359

 Điện thoại:

(0214) 4851969

Địa chỉ: Khu tập thể Lâm Sản Tân thành - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Khu Tap The Lam San Tan Thanh, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 22-02-2006