Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Nguyên Hãn- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Dây Cáp Và Thiết Bị Điện Sao Việt
Mã số thuế:

2400858156

Địa chỉ: Số 248 đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 248, Nguyen Cong Hang Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12-02-2019

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC KHÔI PHƯƠNG
Mã số thuế:

2400852482

Địa chỉ: Số 63 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 63, Tran Nguyen Han Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ NGÂN
Mã số thuế:

2400844428

Địa chỉ: Số 81, ngõ 6A đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 81, 6a Lane, Nguyen Khac Nhu Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/08/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Linh Sơn
Mã số thuế:

2400842734

Địa chỉ: Số nhà 03, ngách 29, ngõ 190 đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 03, Alley 29, Lane 190, Nguyen Cong Hang Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vng Group
Mã số thuế:

2400842533

Địa chỉ: Số nhà 18, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 18, Tran Nguyen Han Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03-07-2018

Công Ty CP Xúc Tiến Đầu Tư Quang Minh
Mã số thuế:

2400842364

Địa chỉ: Cầu thang 3, tầng 2, Khu tập thể A8, Tổ dân phố 7A, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Cau Thang 3, 2nd Floor, Khu Tap The A8, 7a Civil Group, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Hcg Việt Nam
Mã số thuế:

2400835494

Địa chỉ: Nhà A6 Khu tập thể Phân Đạm, Tổ dân phố 7B, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha A6 Khu Tap The Phan Dam, 7B Civil Group, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-04-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Tm & Xnk Hải Đăng
Mã số thuế:

2400834959

Địa chỉ: Số nhà 36 đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 36, Tran Dang Tuyen Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty TNHH Tm & Dvxnk Mạnh Cường
Mã số thuế:

2400834973

Địa chỉ: Số nhà 04, Ngõ 05, Đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 04, Lane 05, Tran Dang Tuyen Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Bbg
Mã số thuế:

2400833401

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 71 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: 2nd Floor, No 71 Nguyen Khac Nhu, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-03-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TM ĐẠI PHÚC
Mã số thuế:

2400832140

Địa chỉ: Số nhà 18, ngõ 46 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 18, Lane 46, Tran Nguyen Han Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/01/2018

Công Ty TNHH Phúc An 86
Mã số thuế:

2400831676

Địa chỉ: Số 94 đường Lê An, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 94, Le An Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp