Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thọ Xương- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 595
Mã số thuế:

2400857314

Địa chỉ: Lô 3 N11, Khu Cống Ngóc Bến xe, Phường Thọ Xương , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: Lot 3 N11, Khu Cong Ngoc Ben Xe, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LỢI
Mã số thuế:

2400855028

Địa chỉ: Số nhà 195 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 195, Tran Nguyen Han Street, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DƯƠNG
Mã số thuế:

2400848214

Địa chỉ: Số 4, Tổ dân phố Hướng, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 4, Huong Civil Group, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/10/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc An Phúc
Mã số thuế:

2400843255

Địa chỉ: Số 107 đường Nguyễn Duy Năng, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 107, Nguyen Duy Nang Street, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13-07-2018

Công Ty TNHH Việt Thắng Garment
Mã số thuế:

2400843086

Địa chỉ: Lô 4, N14, đường Nguyễn Thọ Vinh 6, Tổ Tiền, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot 4, N14, Nguyen Tho Vinh 6 Street, Tien Civil Group, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 10-07-2018

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Thống Nhất
Mã số thuế:

2400840053

Địa chỉ: Lô 03, N13, Khu dân cư Cống Ngóc Bến xe, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot 03, N13, Cong Ngoc Ben Xe Residential Area, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Vượng Bắc Giang
Mã số thuế:

2400834892

Địa chỉ: Số 82 Đường Lê An, Khu dân cư Số 3, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 82, Le An Street, So 3 Residential Area, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp