Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Số nhà 58, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 58, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 2400809952
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện Lương Quý Bảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính