Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế Group Phú Quý Oibc

Ngày thành lập: 11-05-2017

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Quarter 3, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (Activities of hospitals, health stations)

Mã số thuế 2400814582
Tên v.tắt/giao dịch Phu Quy Oibc Group International Investment Joint Venture Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện Nguyễn Văn Tài

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế Group Phú Quý Oibc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính