Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Độ- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Galaxy Tuyết Anh
Mã số thuế:

2400833419

Địa chỉ: Số nhà 206 - đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 206, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-03-2018

CÔNG TY TNHH UNISA
Mã số thuế:

2400826059

Địa chỉ: Số 276, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 276, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 24/11/2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Thanh Tùng Lâm
Mã số thuế:

2400822174

Địa chỉ: Số nhà 34 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 34, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13-09-2017

Công Ty TNHH Tiếp Vận Hana
Mã số thuế:

2400822008

Địa chỉ: Số nhà 02 ngõ 39 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 02, Lane 39, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-09-2017

Công Ty TNHH Ts Tuấn Sơn
Mã số thuế:

2400819862

Địa chỉ: Lô 179, Làn 3, Đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot 179, Lan 3, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01-08-2017

Công Ty TNHH Tmdv Đ&t
Mã số thuế:

2400810796

Địa chỉ: số 39 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 39, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-03-2017

Công Ty TNHH Linh Ttp
Mã số thuế:

2400807306

Địa chỉ: Số nhà 77 đường Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 77, My Do Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-01-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết Kế Adn Việt Nam
Mã số thuế:

2400803118

Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 25, tổ 1 - Phường Mỹ Độ - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 10, Lane 25, Civil Group 1, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-11-2016

1 2 3 4 Tiếp