Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH P.m.p Usa

Ngày thành lập: 14-03-2018

Địa chỉ: Lô số 9-10 LK5, Khu Đồng Dộc Phóng, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot No 9-10 LK5, Khu Dong Doc Phong, Da Mai Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 2400833602
Tên v.tắt/giao dịch P.m.p Usa Compaly Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bắc Giang
Người đại diện Vũ Duy Vững

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P.m.p Usa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính