Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Duy Dũng
Mã số thuế:

2400881268

Địa chỉ: Số 212 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 212, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Asc Vina
Mã số thuế:

2400881116

Địa chỉ: Lô B3,4,5 Khu DVTM CC3, Đường Lê An, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lot B3, 4, 5 Khu DVTM CC3, Le An Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse
Mã số thuế:

2400881067

Địa chỉ: Số 29, Đường Nhật Đức, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 29, Nhat Duc Street, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Ihana Việt Nam
Mã số thuế:

2400880994

Địa chỉ: Số nhà 298, đường Nguyễn Công Hãng., Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 298, Nguyen Cong Hang Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Hường Phương
Mã số thuế:

2400880786

Địa chỉ: Số 52, Tổ 2 Đường Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 52, Civil Group 2, My Do Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Truyền Thông 98media Pro
Mã số thuế:

2400880779

Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Thị Minh Khai 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 30, Nguyen Thi Minh Khai 2 Street, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vietlogistic
Mã số thuế:

2400880722

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Đình Tuân, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 126, Nguyen Dinh Tuan Street, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tbt
Mã số thuế:

2400880641

Địa chỉ: Số 17 đường Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 17, Nghia Long Street, Tran Phu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH D3a
Mã số thuế:

2400880440

Địa chỉ: Ki ốt 16, Số 02, đường Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ki Ot 16, No 02, Ly Thai To Street, Tran Phu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Ntv
Mã số thuế:

2400880169

Địa chỉ: Số nhà 17 ngách 19 ngõ 842 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 17, Alley 19, Lane 842, Le Loi Street, Dinh Ke Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Hải Nam 98
Mã số thuế:

2400880257

Địa chỉ: SN 02, ngõ 102 đường Huyền Quang, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 02, Lane 102, Huyen Quang Street, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cos
Mã số thuế:

2400880095

Địa chỉ: Số 51A đường Phồn Xương, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 51a, Phon Xuong Street, Dinh Ke Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 27-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp