Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Giang

CÔNG TY TNHH D&H MOLD VINA
Mã số thuế:

2400895341

 Điện thoại:

0969013522

Địa chỉ: Thôn Như Thiết, Xã Hồng Thái , Huyện Việt Yên , Bắc Giang
Address: Nhu Thiet Hamlet, Hong Thai Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG TRÀ
Mã số thuế:

2400895246

Địa chỉ: Số nhà 05 ngõ 1, đồi Cút, Phường Thọ Xương , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 05, Lane 1, Doi Cut, Tho Xuong Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HTL VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400895302

Địa chỉ: Thôn Trạng, Xã Đại Lâm , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Trang Hamlet, Dai Lam Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH SƠN AQUATEX VIỆT NAM
Mã số thuế:

2400895084

Địa chỉ: Xóm Mã Quần, Xã Bắc Lý , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Ma Quan Hamlet, Bac Ly Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH 68 TRƯỜNG THÀNH
Mã số thuế:

2400895278

 Điện thoại:

0986371764

Địa chỉ: Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu , Huyện Việt Yên , Bắc Giang
Address: Tam Tang Hamlet, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV MẠNH HÀ
Mã số thuế:

2400895207

Địa chỉ: Số 19 Cụm CN Dĩnh Kế đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 19 CN Dinh Ke Cluster, Le Loi Street, Dinh Ke Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH HTLVN
Mã số thuế:

2400895197

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Xuyên, Xã Tân Dĩnh , Huyện Lạng Giang , Bắc Giang
Address: Dinh Xuyen Hamlet, Tan Dinh Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG NK-ONE
Mã số thuế:

2400895052

Địa chỉ: Số 7, ngõ 36 Nguyễn Doãn Địch, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 7, 36 Nguyen Doan Dich Lane, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIẾN MINH
Mã số thuế:

2400895158

 Điện thoại:

0965103825

Địa chỉ: Tổ dân phố Thôn Thượng, Thị trấn Bích Động , Huyện Việt Yên , Bắc Giang
Address: Dan Pho Civil Group, Thuong Hamlet, Bich Dong Town, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH CHUNG
Mã số thuế:

2400895165

 Điện thoại:

0987142362

Địa chỉ: Tổ dân phố Thôn Thượng, Thị trấn Bích Động , Huyện Việt Yên , Bắc Giang
Address: Dan Pho Civil Group, Thuong Hamlet, Bich Dong Town, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THÁI HÀ
Mã số thuế:

2400895119

 Điện thoại:

0988161368

Địa chỉ: Số 33 đường Thanh Niên, Phường Dĩnh Kế , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 33, Thanh Nien Street, Dinh Ke Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp