Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Công Ty TNHH Đông Tây Bắc Giang
Mã số thuế:

2400902285

Địa chỉ: Thôn Lan Hoa, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lan Hoa Hamlet, Lan Mau Commune, Luc Nam District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ TÂN MỸ
Mã số thuế:

2400902045

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: Tan My Hamlet, Dong Son Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Kai Xin Việt Nam
Mã số thuế:

2400902278

Địa chỉ: Số 65 Làn 2 đường Hùng Vương, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 65 Lan 2, Hung Vuong Street, Le Loi Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bền Vững Evergreen Bắc Giang
Mã số thuế:

2400902239

Địa chỉ: Shophouse Số 9 Lô TM7, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Shophouse So 9, Lot TM7, Nguyen Van Cu Street, Ngo Quyen Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Icon Dk
Mã số thuế:

2400901404

Địa chỉ: Thôn Thị, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Thi Hamlet, Tan Trung Commune, Tan Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bắc Bình Dương
Mã số thuế:

2400901940

Địa chỉ: Số 112 đường Vi Đức Thăng, tổ dân phố Nam Giang, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 112, Vi Duc Thang Street, Nam Giang Civil Group, Xuong Giang Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Hóa Sinh Greenfam
Mã số thuế:

2400901926

Địa chỉ: Số 12 Phú Mỹ 2, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 12 Phu My 2, Dinh Ke Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH ND VN
Mã số thuế:

2400901933

Địa chỉ: Lô 14 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng , Huyện Yên Dũng , Bắc Giang
Address: Lot 14 Cum Cong Nghiep Noi Hoang, Noi Hoang Commune, Yen Dung District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp