Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Công Ty TNHH Boi Việt Nam
Mã số thuế:

2400871414

Địa chỉ: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nha Xuong O1-4, Quang Chau Industrial Zone, Quang Chau Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment )

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Tuấn Lượng
Mã số thuế:

2400871358

Địa chỉ: Số nhà 82-84, Khu Trường Chinh, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 82-84, Khu Truong Chinh, Chu Town, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Jw Agency
Mã số thuế:

2400871277

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Thôn Ba, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Nguyen Thai Hoc Street, Ba Hamlet, Tan My Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH M Road
Mã số thuế:

2400871213

Địa chỉ: Thôn Lịm Xuyên, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lim Xuyen Hamlet, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Y Tế Dự Phòng Hoàng Tuấn
Mã số thuế:

2400871164

Địa chỉ: Số 198, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 198, Hoang Hoa Tham Street, Da Mai Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Yj - Tech
Mã số thuế:

2400870971

Địa chỉ: Thôn Lịm Xuyên, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lim Xuyen Hamlet, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 10-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp