Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Xuyên Mộc- Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghệ Hoàn Mỹ
Mã số thuế:

3501352865

 Điện thoại:

0979.261.984

Địa chỉ: Số 647 335, tổ 1, ấp Phú Bình - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 647 335, Civil Group 1, Phu Binh Hamlet, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (Wholesale of machines, equipment and machine spare parts )

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 22-05-2009

Cty TNHH Vân Anh
Mã số thuế:

3500582880

 Điện thoại:

(0254) 781033

Địa chỉ: 61 ấp Thạnh Sơn 1A Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 61 Thanh Son 1a Phuoc Thuan Hamlet, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú (Accommodation Services)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 02-06-2003

Công Ty TNHH Thành Giáo
Mã số thuế:

3501909722

Địa chỉ: ấp Bình Tiến - Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Binh Tien Hamlet, Binh Chau Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 13-09-2011

Cty TNHH Minh Phương
Mã số thuế:

3500586187

 Điện thoại:

(0254) 871271

Địa chỉ: Thanh Bình 3, xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Thanh Binh 3, Binh Chau Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25-06-2003

Công ty TNHH Phú Gia.
Mã số thuế:

3500103376

 Điện thoại:

(0205) 4874056

Địa chỉ: Số 7 Quốc lộ 55 thôn Thanh Sơn. - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 7, Highway 55, Thanh Son Hamlet, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 06-04-2004

Công ty TNHH Trung Thanh
Mã số thuế:

3500735914

 Điện thoại:

(0254) 772020

Địa chỉ: 07/1 ấp Phân Phước, xã Xuyên Mộc - Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 07/1 Phan Phuoc Hamlet, Xuyen Moc Commune, Xuyen Moc Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 10-03-2006

Công ty TNHH Hưng Thịnh
Mã số thuế:

3500381768

 Điện thoại:

(0254) 874155

Địa chỉ: Số 1/1 Qlộ 55, thôn Thạnh Sơn, TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 1/1 Qlo 55, Thanh Son Hamlet, Phuoc Buu Town, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29-03-2000

Công ty TNHH Tân Đức
Mã số thuế:

3500439520

Địa chỉ: Số 225/3 Thanh Sơn, thị trấn Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 225/3 Thanh Son, Phuoc Buu Town, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18-12-2001

Công Ty TNHH Mai Anh
Mã số thuế:

3500614194

 Điện thoại:

(0254) 3874075

Địa chỉ: Số 80/4 ấp Nhân Thuận - Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 80/4 Nhan Thuan Hamlet, Xuyen Moc Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Vận tải đường bộ khác (Other road transport)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 03-09-2003

Công ty TNHH Đạt Thành
Mã số thuế:

3500411846

 Điện thoại:

(0254) 874199

Địa chỉ: 5/1 Qlộ 55 TT Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 5/1 Qlo 55, Phuoc Buu Town, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other household devices in specialized stores)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 01-03-2001

Công ty TNHH Minh Tú
Mã số thuế:

3500642307

 Điện thoại:

(0254) 875257

Địa chỉ: 226/9 ấp Thạnh Sơn II A Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 226/9 Thanh Son Ii A Hamlet, Phuoc Tan Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15-03-2004

Công ty TNHH Thanh Phương
Mã số thuế:

3500712226

 Điện thoại:

(0254) 772319

Địa chỉ: Số 414/6 đường 27/4, thị trấn Phước Bửu - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 414/6, Street 27/4, Phuoc Buu Town, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 01-09-2005

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp