Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Điền- Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty TNHH Tuyết Nga
Mã số thuế:

3500322226

 Điện thoại:

(0205) 4842127

Địa chỉ: Số 401 ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 401 Phuoc Hiep Hamlet, Phuoc Tinh Commune, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 02-01-1999

Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thịnh
Mã số thuế:

3501501919

 Điện thoại:

(0254) 3505505

Địa chỉ: Tổ 1/8 ô1 khu phố Hải Sơn - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 1/8 O1 Civil Group, Hai Son Quarter, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 24-11-2009

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Thịnh
Mã số thuế:

3500707850

 Điện thoại:

(0254) 3843979

Địa chỉ: Khu phố Hải Tân - Thị trấn Long Hải - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Hai Tan Quarter, Long Hai Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 19-07-2005

Công ty TNHH Anh Phát
Mã số thuế:

3500686093

 Điện thoại:

(0254) 842147

Địa chỉ: ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Phuoc Hiep Hamlet, Phuoc Tinh Commune, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 04-02-2005

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Gia
Mã số thuế:

3501511096

 Điện thoại:

(0254) 3862873

Địa chỉ: Số 22 (A2) Cao Văn Ngọc - Thị trấn Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 22 (A2), Cao Van Ngoc, Long Dien Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (Producing other metallic products; metal treating and processing services )

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 10-12-2009

Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời
Mã số thuế:

3502292591

Địa chỉ: Đường Số 14 Khu phố Long Nguyên - Thị trấn Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Street No 14, Long Nguyen Quarter, Long Dien Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục mầm non (Preschool Education)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 05-11-2015

ABCD
Mã số thuế:

5901019534

Địa chỉ: 3 - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 3, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây hàng năm khác (Planting other annual crops)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28-09-2015

Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Phong
Mã số thuế:

3501386663

 Điện thoại:

(0254) 3841110

Địa chỉ: H09 tổ 1, ấp Phước Thuận, xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: H09 To 1, Phuoc Thuan Hamlet, Phuoc Tinh Commune, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29-06-2009

Công Ty TNHH Minh Long
Mã số thuế:

3500404951

 Điện thoại:

(0254) 3890845

Địa chỉ: Số 42/9 Khu phố Hải Tân - Thị trấn Long Hải - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 42/9, Hai Tan Quarter, Long Hai Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 19-12-2000

Công ty TNHH Thịnh Phát
Mã số thuế:

3500391886

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44 Long Hiệp Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Tinh Lo 44 Long Hiep Long Dien, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25-07-2000

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Homegate.Vn
Mã số thuế:

3502300475

 Điện thoại:

0939.405.903

Địa chỉ: 79X4 Lê Hồng Phong - Thị trấn Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 79X4 Le Hong Phong, Long Dien Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 04-02-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Tuyết
Mã số thuế:

3502300002

 Điện thoại:

0352.400.031

Địa chỉ: ấp Hải Hà 1 - Thị trấn Long Hải - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Hai Ha 1 Hamlet, Long Hai Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29-01-2016

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Song Ngọc Phúc
Mã số thuế:

3502298875

 Điện thoại:

0979.003.356

Địa chỉ: Số 225E2 Khu phố Long Liên - Thị trấn Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 225e2, Long Lien Quarter, Long Dien Town, Long Dien District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15-01-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp