Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Togiaco

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: H18, Tạ Uyên, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: H18, Ta Uyen, Ward 3, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 3502420194
Tên v.tắt/giao dịch Togiaco Trading Services Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đại diện Vũ Đức Truyện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Togiaco

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Tân Khởi Đạt Bình Dương
Địa chỉ: Thửa đất 575, tờ bản đồ 8, khu phố 3, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat 575, To Ban Do 8, Quarter 3, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702859937

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-03-2020