Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG Á

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã Hoà Long , Thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Civil Group 2, Hamlet 5, Hoa Long Commune, Ba Ria City, Ba Ria Vung Tau Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Mã số thuế 3502385327
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa
Người đại diện Nguyễn Hồng Ánh
Địa chỉ N.Đ.diện 26/12 Huỳnh Công Thiệu, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Delegate address 26/12 Huynh Cong Thieu, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Đông Á

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính