Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG XANH
Mã số thuế:

3502436941

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Tân Thành, Phường Phú Mỹ , Thị Xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Trung Tam Thuong Mai Tan Thanh, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28/09/2020

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOA MẶT TRỜI
Mã số thuế:

3502436959

Địa chỉ: 2009 Đường Độc Lập (QL51), khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ , Thị Xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 2009, Doc Lap Street (QL51), Tan Ngoc Quarter, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Education and Training)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28/09/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gỗ Tây Việt
Mã số thuế:

3502437141

Địa chỉ: Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Phuoc Hai Hamlet, Tan Hai Commune, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30-09-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC VÕ
Mã số thuế:

3502436772

Địa chỉ: Đường số 10, Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Thành , Huyện Châu Đức , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Street No 10, Trung Nghia Hamlet, Nghia Thanh Commune, Chau Duc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH CHIRON
Mã số thuế:

3502437014

Địa chỉ: Số 64 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4 , Thành Phố Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 64 Nguyen Van Troi, Ward 4, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH SX TM DV QUỐC NAM
Mã số thuế:

3502436892

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Suối Rao , Huyện Châu Đức , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Hamlet 1, Suoi Rao Commune, Chau Duc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT K GROUP
Mã số thuế:

3502436821

 Điện thoại:

(0299) 2511118

Địa chỉ: Số 1K Tôn Thất Tùng, Phường 7 , Thành Phố Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: No 1K Ton That Tung, Ward 7, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG BẢO GIA
Mã số thuế:

3502435835

 Điện thoại:

0896622803

Địa chỉ: Quốc lộ 328, ấp 2, Xã Hòa Bình , Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: Highway 328, Hamlet 2, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ AN
Mã số thuế:

3502436902

 Điện thoại:

0975060946

Địa chỉ: 171/21 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì , Thành Phố Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu
Address: 171/21 Nguyen An Ninh, Thang Nhi Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 28/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp