Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vọng Đông- Huyện Thoại Sơn- An Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trương Trọng Vĩ
Mã số thuế:

1602098900

 Điện thoại:

0886787385

Địa chỉ: Số 176 tổ 5, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 176 Civil Group 5, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 10-04-2019

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỦY BỘ ĐỨC HƯNG
Mã số thuế:

1602074794

Địa chỉ: Số 201, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: No 201, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh (Other passenger road transport by local or inter-provincial buses )

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 19/06/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thị Lý
Mã số thuế:

1602072444

Địa chỉ: Số 50, Tổ 2, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 50, Civil Group 2, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 19-05-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Huy Thoại Sơn
Mã số thuế:

1602064267

Địa chỉ: Số 99, Ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 99, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 26-02-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Quang Mobile
Mã số thuế:

1602055777

Địa chỉ: Số 49 Ấp Sơn Hoà, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 49 Son Hoa Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 23-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Tài Phát
Mã số thuế:

1601944942

 Điện thoại:

0948652380

Địa chỉ: Số 195, ấp Sơn Tân - Xã Vọng Đông - Huyện Thoại Sơn - An Giang
Address: No 195, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 06-11-2014