Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thoại Sơn- An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN THÀNH THOẠI SƠN
Mã số thuế:

1602126499

Địa chỉ: Số 019/1, Tổ 2, ấp Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Trạch , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: No 019/1, Civil Group 2, Vinh Trung Hamlet, Vinh Trach Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV LOUIS RICE AG
Mã số thuế:

1602124445

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Hòa Thới, Xã Định Thành , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: Civil Group 8, Hoa Thoi Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 28/05/2020

CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ AN SINH XÃ HỘI ĐỊNH THÀNH
Mã số thuế:

1602123321

Địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 11/05/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Thanh Bình Thoại Sơn
Mã số thuế:

1602123191

Địa chỉ: Số 043, Tổ 02, Ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 043, Civil Group 02, Vinh Thang Hamlet, Vinh Khanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 11-05-2020

Công Ty TNHH Ni Tròn
Mã số thuế:

1602123138

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Phú hùng, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 1, Phu Hung Hamlet, Tay Phu Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 09-05-2020

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN THÀNH THẾ
Mã số thuế:

1602123106

 Điện thoại:

0918684290

Địa chỉ: số 455 đường trần Phú ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: No 455, Tran Phu Ap Thanh Nien Street, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 08/05/2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AUB
Mã số thuế:

1602122543

Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thảo, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: Pham Ngoc Thao Street, Phu Huu Hamlet, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 27/04/2020

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC THUẬN
Mã số thuế:

1602122381

 Điện thoại:

0986161590

Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thảo, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: Pham Ngoc Thao Street, Phu Huu Hamlet, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 24/04/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Chương Phát
Mã số thuế:

1602120722

 Điện thoại:

0948012673

Địa chỉ: Số 777/1, Ấp Kênh Đào, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 777/1, Kenh Dao Hamlet, Phu Thuan Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 18-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Hoa Thoại Sơn
Mã số thuế:

1602117695

 Điện thoại:

(0237) 5263070

Địa chỉ: Số 126, Tổ 5, Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: No 126, Civil Group 5, Trung Binh Hamlet, Thoai Giang Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Hỗ Trợ Giáo Dục Tri Thức
Mã số thuế:

1602117286

 Điện thoại:

0932962424

Địa chỉ: Khu công nghiệp, Đường Phạm Ngọc Thảo, Tổ 28, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
Address: Khu Cong Nghiep, Pham Ngoc Thao Street, Civil Group 28, Phu Huu Hamlet, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 10-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp