Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Thạnh- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Ptc
Mã số thuế:

1602116839

Địa chỉ: Số 44/10, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 44/10, Khom Dong Thanh, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 30-01-2020

Công Ty TNHH Taxi Vinacab
Mã số thuế:

1602114126

Địa chỉ: Thửa đất số 59 tờ bản đồ số 78, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So 59 To Ban Do So 78, Khom Dong Thanh A, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Tpone
Mã số thuế:

1602108436

Địa chỉ: Số 2996/17 Hẻm Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 2996/17 Hem Tran Hung Dao, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 16-09-2019

CHI NHÁNH AN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH
Mã số thuế:

1101846055-006

Địa chỉ: Số 13 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 13 Tran Hung Dao, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 29/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoa Nông Trung Sơn
Mã số thuế:

1602073984

Địa chỉ: Lô 55, Khu Dân Cư Bộ Đội, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Lot 55, Bo Doi Residential Area, Khom Dong Thanh, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 09-06-2018

Công Ty CP Esg E&c
Mã số thuế:

1602070493

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm Đông Thạnh A, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, Khom Dong Thanh A, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 27-04-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Mitsubishi
Mã số thuế:

1602068790

Địa chỉ: Số 132 Trần Hưng Đạo, Khóm Đông Thạnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 132 Tran Hung Dao, Khom Dong Thanh B, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Ngọc Yến
Mã số thuế:

1602067797

Địa chỉ: 44/7A, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 44/7a, Khom Dong Thanh, My Thanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 30-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp