Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Quý- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Gỗ 268
Mã số thuế:

1602126957

Địa chỉ: Số 14, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 14, Khom My Quoi, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08-07-2020

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG ĐĂNG
Mã số thuế:

1602126273

Địa chỉ: Đặng Trần Côn, Tổ 2, Phường Mỹ Quý , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: Dang Tran Con, Civil Group 2, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26/06/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thụy Liên
Mã số thuế:

1602118515

 Điện thoại:

0913633127

Địa chỉ: Tổ 10, Lê Chân, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 10, Le Chan, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiên Sắc
Mã số thuế:

1602116684

Địa chỉ: Số 260, tờ Bản đồ 18, Hẻm Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 260, To Ban Do 18, Hem Pham Cu Luong, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Toàn Phát An Giang
Mã số thuế:

1602115384

 Điện thoại:

0907496660

Địa chỉ: Số 1B2 Lê Chân, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 1B2 Le Chan, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Ngô Hiệp
Mã số thuế:

1602113676

 Điện thoại:

0907386811

Địa chỉ: 117/114/14 Hẻm Lê Chân, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 117/114/14 Hem Le Chan, Khom My Quoi, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Thuận Phát Ag
Mã số thuế:

1602111220

 Điện thoại:

0939900467

Địa chỉ: Số 13/2/8 đường Giang Văn Minh, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 13/2/8, Giang Van Minh Street, Khom My Quoi, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp