Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Phúc Lộc

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Số 574/2, Khóm Tây Huề 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 574/2, Khom Tay Hue 1, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Mã số thuế 1602116518
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế An Giang
Người đại diện Trần Thị Thanh Dung

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Lương Thực Thực Phẩm Phúc Lộc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính