Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Hòa- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hòa Phát Ag
Mã số thuế:

1602113387

Địa chỉ: L6 Đường số 2, Khu đô thị Golden City AG, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: L6, Street No 2, Golden City Ag Urban Area, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Nông 3p
Mã số thuế:

1602098107

Địa chỉ: Số 553/6, Tổ 8, Khóm Tây Huề 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 553/6, Civil Group 8, Khom Tay Hue 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-04-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CHI CỤC THUẾ TP LONG XUYÊN
Mã số thuế:

1602091380

Địa chỉ: 66 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 66 Nguyen Hoang, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CHI CỤC THUẾ TP LONG XUYÊN
Mã số thuế:

1602091398

Địa chỉ: 66 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 66 Nguyen Hoang, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CHI CỤC THUẾ TP LONG XUYÊN
Mã số thuế:

1602091415

Địa chỉ: 66 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 66 Nguyen Hoang, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CHI CỤC THUẾ TP LONG XUYÊN
Mã số thuế:

1602091408

Địa chỉ: 66 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 66 Nguyen Hoang, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUÂN - MỸ HÒA
Mã số thuế:

1602091165

Địa chỉ: Số 408/12A Hà Hoàng Hổ, Tỉnh lộ 943, Khóm Tây Khánh 1, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 408/12a Ha Hoang Ho, Tinh Lo 943, Khom Tay Khanh 1, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME GIẢI TRÍ NGUYỄN TUẤN TÚ
Mã số thuế:

1602084986

Địa chỉ: Số 48, Khóm Tây Khánh 8, Phường Mỹ Hòa , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 48, Khom Tay Khanh 8, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Phương Nam
Mã số thuế:

1602083573

Địa chỉ: 363 Hà Hoàng Hổ, Tỉnh lộ 943, Khóm Tây Khánh 8, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 363 Ha Hoang Ho, Tinh Lo 943, Khom Tay Khanh 8, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 20-10-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hvt An Giang
Mã số thuế:

1602082192

Địa chỉ: Số 1020/12B, Khóm Tây Khánh 7, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 1020/12B, Khom Tay Khanh 7, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-10-2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TQP
Mã số thuế:

1602076569

Địa chỉ: Lô L3-01 Khu Đô thị Golden City An Giang, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Lot L3-01, Golden City An Giang Urban Area, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 13/07/2018

Công Ty TNHH Xe Điện Bảo Ngọc
Mã số thuế:

1602076350

Địa chỉ: Số 22/3, Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 22/3, Khom Tay Khanh 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 10-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp