Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Khánh- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Sản Minh Khuê Long Xuyên
Mã số thuế:

1602102593

Địa chỉ: Số P3 Lương Văn Can, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No P3 Luong Van Can, Khom Binh Khanh 3, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Diệu Phước Thành
Mã số thuế:

1602102152

Địa chỉ: Số 61-63 đường Thục Phán, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 61-63, Thuc Phan Street, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ideas
Mã số thuế:

1602099157

Địa chỉ: Số 479d/24 Quản Cơ Thành, Khóm Bình Thới 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 479D/24 Quan Co Thanh, Khom Binh Thoi 3, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Cnc Hưng Phát
Mã số thuế:

1602099083

Địa chỉ: 153D/8, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 153 D/8, Khom Binh Thoi 1, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên
Mã số thuế:

1602097199

Địa chỉ: Tổ 8A, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 8a Civil Group, Khom Binh Thoi 1, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Green Sea
Mã số thuế:

1602095473

Địa chỉ: Số 878 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Khánh 2, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 878 Tran Hung Dao, Khom Binh Khanh 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Minh Phát
Mã số thuế:

1602093860

Địa chỉ: Số 509/26 Quản Cơ Thành, Khóm Bình Thới 2 , Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 509/26 Quan Co Thanh, Khom Binh Thoi 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 22-02-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JAPAN CHEMICAL
Mã số thuế:

1602090764

Địa chỉ: Số 46B/3 Trần Cao Vân, Khóm Bình Thới 2, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 46B/3 Tran Cao Van, Khom Binh Thoi 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI IDP
Mã số thuế:

1602086197

Địa chỉ: Số M2 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No M2 Nguyen Khac Nhu, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH ADT AN GIANG
Mã số thuế:

1602085161

Địa chỉ: 99 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 99 Ham Nghi, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Game Giải Trí Lý Minh Đức
Mã số thuế:

1602085274

Địa chỉ: Số 622/32, Khóm Bình Khánh 4, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 622/32, Khom Binh Khanh 4, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 09-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp