Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Khánh- Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Kiểm Định Và Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Gia
Mã số thuế:

1602128633

 Điện thoại:

0913699067

Địa chỉ: Số 63-65 Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 63-65 Lac Long Quan, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Technical inspection and analysis)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH Delta Hoa Mai
Mã số thuế:

1602128270

Địa chỉ: Số 91, Tổ 25, Khóm Bình Khánh 4, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 91, Civil Group 25, Khom Binh Khanh 4, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 04-08-2020

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SAO ĐỎ AN GIANG
Mã số thuế:

1602127816

Địa chỉ: Số 8 Võ Trường Toản, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 8 Vo Truong Toan, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 24/07/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RHINE NGUYEN
Mã số thuế:

1602127799

Địa chỉ: Số 43 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 43 Huynh Thuc Khang, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 24/07/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Phào Chỉ Huỳnh Tuấn
Mã số thuế:

1602127703

Địa chỉ: Thửa đất 265, Tờ Bản đồ số 39, Đường Quách Thị Trang, Khóm Bình Khánh 2, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat 265, To Ban Do So 39, Quach Thi Trang Street, Khom Binh Khanh 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 23-07-2020

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẰNG ĐỒ
Mã số thuế:

1602126266

Địa chỉ: Số 1S1 Lương Văn Can, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 1S1 Luong Van Can, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26/06/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG
Mã số thuế:

1602125110

 Điện thoại:

0888668777

Địa chỉ: Số 07 Lý Phật Mã, Khóm Bình Khánh, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 07 Ly Phat Ma, Khom Binh Khanh, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 10/06/2020

Công Ty TNHH Solar Phú Thắng
Mã số thuế:

1602123096

Địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Văn Trỗi, Khóm Bình Khánh 2, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 12, Nguyen Van Troi Street, Khom Binh Khanh 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07-05-2020

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trúc Quân
Mã số thuế:

1602123071

Địa chỉ: Số 156 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 156 Nguyen Truong To, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07-05-2020

Công Ty TNHH Mtv Nông Sản Gh
Mã số thuế:

1602122208

 Điện thoại:

0868.243.818

Địa chỉ: 287C Tổ 15, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 287C Civil Group 15, Khom Binh Khanh 7, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 22-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp