Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Dupont Hoa Kỳ
Mã số thuế:

1602119300

Địa chỉ: Số 340/18, Ấp Bình Khánh, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 340/18, Binh Khanh Hamlet, My Khanh Commune, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Châu Phù Sa
Mã số thuế:

1602118579

Địa chỉ: Số 56 đường Hàn Mặc Tử, Tổ 13 , Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 56, Han Mac Tu Street, Civil Group 13, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Thiết Bị Xăng Dầu Đại Phú Quý
Mã số thuế:

1602118522

Địa chỉ: Số 347, Tổ 40A, Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 347, 40a Civil Group, Khom Binh Duc 4, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng 165
Mã số thuế:

1602118191

Địa chỉ: Nền 1 lô 32, Khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Nen 1, Lot 32, Khom Binh Khanh 5, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 22-02-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Châu Thành
Mã số thuế:

1602118113

Địa chỉ: 507/26 Quản Cơ Thành, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 507/26 Quan Co Thanh, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Học Viện Thẩm Mỹ Tâm Như
Mã số thuế:

1602117790

Địa chỉ: Số 278/4A đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 278/4a, Ly Thai To Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Nhất Phi
Mã số thuế:

1602117141

Địa chỉ: Số 19 đường Cao Văn Lầu, Tổ 36, Khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 19, Cao Van Lau Street, Civil Group 36, Khom Trung An, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Khánh Trân
Mã số thuế:

1602117134

Địa chỉ: Số 24 Tô Ngọc Vân, Khóm Tây An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 24 To Ngoc Van, Khom Tay An, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp