Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Gia Phú
Mã số thuế:

1602138487

Địa chỉ: Số 986/9A, Khóm Tây Khánh 7, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 986/9a, Khom Tay Khanh 7, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Tiến Cát Tường
Mã số thuế:

1602138409

Địa chỉ: Đường Ngô Sĩ Liên, Tổ 12, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Ngo Si Lien Street, Civil Group 12, Khom Tan Phu, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Nhà Đất Minh Phú
Mã số thuế:

1602138423

Địa chỉ: Số 59/1 hẻm Lê văn Nhung, tổ 9, khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 59/1 Hem Le Van Nhung, Civil Group 9, Khom Binh Long 3, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Hải Yến Organization
Mã số thuế:

1602138342

Địa chỉ: C41 Số 8, Đường số 5, Khu Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: C41 So 8, Street No 5, Khu Tay Song Hau, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHAN
Mã số thuế:

1602138053

Địa chỉ: 130/7 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 130/7 Phan Boi Chau, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỨ HẢI
Mã số thuế:

1602137860

Địa chỉ: Số 206 Trường Chinh, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 206 Truong Chinh, Khom Dong Thinh 9, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 30/12/2020

Công Ty TNHH Sắc Nguyễn
Mã số thuế:

1602137797

Địa chỉ: Đưòng dự định, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Duong Du Dinh, Khom Dong Thinh 6, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 29-12-2020

CÔNG TY TNHH HẢI VY AN GIANG
Mã số thuế:

1602137412

Địa chỉ: Đường số 01, Khu Đô Thị Sao Mai, Khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: Street No 01, Sao Mai Urban Area, Khom Binh Khanh 5, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26/12/2020

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC CHỢ NGUYỄN NGỌC LIỄU
Mã số thuế:

1602137148

Địa chỉ: Số 308B/40, Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 308B/40, Khom Binh Duc 4, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 22/12/2020

Công Ty TNHH Agrochem An Giang
Mã số thuế:

1602137099

Địa chỉ: Số 1 đường 17 khu dân cư Sao Mai Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 1, Street 17, Sao Mai Binh Khanh 5 Residential Area, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 22-12-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH ĐỨC
Mã số thuế:

1602136874

 Điện thoại:

(0276) 3835042

Địa chỉ: Số 42 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 42 Tran Hung Dao, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 18/12/2020

Công Ty TNHH Agipco
Mã số thuế:

1602136708

 Điện thoại:

0938241000

Địa chỉ: 284, Đường 7B, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 284, 7B Street, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 17-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Thủy Sản Phú Sơn
Mã số thuế:

1602135870

 Điện thoại:

0945559293

Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 1234 Tran Hung Dao, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08-12-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Bđtq
Mã số thuế:

1602135849

Địa chỉ: 22/3, Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 22/3, Khom Tay Khanh 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp