Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Sản Minh Khuê Long Xuyên
Mã số thuế:

1602102593

Địa chỉ: Số P3 Lương Văn Can, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No P3 Luong Van Can, Khom Binh Khanh 3, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đất Xanh An Giang
Mã số thuế:

1602102402

Địa chỉ: 30 Lý Thái Tổ nối dài, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 30 Ly Thai To Noi Dai, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 08-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Diệu Phước Thành
Mã số thuế:

1602102152

Địa chỉ: Số 61-63 đường Thục Phán, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 61-63, Thuc Phan Street, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thuận Window
Mã số thuế:

1602101984

Địa chỉ: Lô Số 55 đường Trần Khánh Dư, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Lot No 55, Tran Khanh Du Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 01-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ideas
Mã số thuế:

1602099157

Địa chỉ: Số 479d/24 Quản Cơ Thành, Khóm Bình Thới 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 479D/24 Quan Co Thanh, Khom Binh Thoi 3, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Sen Nhân
Mã số thuế:

1602099132

Địa chỉ: Lô 24-25K, Đường Hà Huy Tập, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Lot 24-25K, Ha Huy Tap Street, Khom Dong Thinh 6, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Gia Phát Thịnh Long Xuyên
Mã số thuế:

1602099090

Địa chỉ: Số A16, Đường Dự Định 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No A16, Du Dinh 7 Street, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Cnc Hưng Phát
Mã số thuế:

1602099083

Địa chỉ: 153D/8, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 153 D/8, Khom Binh Thoi 1, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Hóa Nông 3p
Mã số thuế:

1602098107

Địa chỉ: Số 553/6, Tổ 8, Khóm Tây Huề 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 553/6, Civil Group 8, Khom Tay Hue 2, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Sơn Vĩnh Tường
Mã số thuế:

1602097953

Địa chỉ: 710 Hà Hoàng Hổ, Khóm Đông Thành , Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 710 Ha Hoang Ho, Khom Dong Thanh, Dong Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Long Xuyên
Mã số thuế:

1602097199

Địa chỉ: Tổ 8A, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 8a Civil Group, Khom Binh Thoi 1, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Giới Gia Hiếu
Mã số thuế:

1602096847

Địa chỉ: Thửa số 335 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khóm 4, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Thua So 335 Nguyen Binh Khiem, Khom 4, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Green Sea
Mã số thuế:

1602095473

Địa chỉ: Số 878 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Khánh 2, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 878 Tran Hung Dao, Khom Binh Khanh 2, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Đức Quý
Mã số thuế:

1602094945

Địa chỉ: Số 723 Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 723 Ha Hoang Ho, Dong Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp