Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên- An Giang

Công Ty TNHH Quy Hoạch Xây Dựng Đất Việt
Mã số thuế:

1602116765

Địa chỉ: Đường Ỷ Lan, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Y Lan Street, Khom Binh Khanh 7, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiên Sắc
Mã số thuế:

1602116684

Địa chỉ: Số 260, tờ Bản đồ 18, Hẻm Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 260, To Ban Do 18, Hem Pham Cu Luong, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Minh Tuấn
Mã số thuế:

1602116652

Địa chỉ: Số 31/23/15, Khóm Đông Thịnh 4, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 31/23/15, Khom Dong Thinh 4, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thanh Việt Ánh
Mã số thuế:

1602116109

Địa chỉ: Tổ 63, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 63, Khom Binh Duc 1, Binh Duc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Tigonsys
Mã số thuế:

1602115916

Địa chỉ: Đường cặp Rạch Gòi Bé, Khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Cap Rach Goi Be Street, Khom Trung An, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Pvc Usa
Mã số thuế:

1602115634

Địa chỉ: Thửa đất số 34, Tờ bản đồ số 30, Khóm Đông Hưng, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So 34, To Ban Do So 30, Khom Dong Hung, Dong Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Minh Linh An Giang
Mã số thuế:

1602115521

Địa chỉ: Số 209 Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 209 Ung Van Khiem, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Toàn Phát An Giang
Mã số thuế:

1602115384

Địa chỉ: Số 1B2 Lê Chân, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 1B2 Le Chan, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 31-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp