Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Đức- Huyện Châu Phú- An Giang

Công Ty TNHH Mtv Vườn Bà Ba
Mã số thuế:

1602128249

Địa chỉ: Đường số 7 trung tâm thương mại Nam Châu Đốc, ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: 7 Trung Tam Thuong Mai Nam Chau Doc Street, My Chanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gas Hữu Huấn
Mã số thuế:

1602124004

Địa chỉ: Thửa 77, Tờ bản đồ 29, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Thua 77, To Ban Do 29, My Thien Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Minh Vũ
Mã số thuế:

1602112954

 Điện thoại:

0947151545

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 13, My Chanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH East Dacolors Global
Mã số thuế:

1602108411

 Điện thoại:

(0296) 3647181

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, My Thien Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 16-09-2019

Doanh Nghiệp Tn Trò Chơi Điện Tử Bảo Toàn
Mã số thuế:

1602106157

 Điện thoại:

(0296) 8872674

Địa chỉ: Tổ 19, Ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 19, My Chanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Đỗ Văn Phúc
Mã số thuế:

1602088885

 Điện thoại:

0907599699

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 24, Ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, Civil Group 24, My Pho Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trần Minh Anh
Mã số thuế:

1602072229

 Điện thoại:

0942756520

Địa chỉ: Đường Hồng Bàng, TTTM Kênh Đào, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Hong Bang Street, TTTM Kenh Dao, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 17-05-2018

Doanh Nghiệp Tn Trò Chơi Điện Tử Trí Toàn
Mã số thuế:

1602054727

Địa chỉ: 291, Tổ 6, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: 291, Civil Group 6, My Thien Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 10-11-2017

Công Ty TNHH Vỏ Xe Nguyễn Huy
Mã số thuế:

1602054205

Địa chỉ: Tổ 26, Ấp Phó Mỹ, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 26, Pho My Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 04-11-2017

Công Ty TNHH Everwill Việt Nam
Mã số thuế:

1602050793

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, My Thien Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 26-09-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Petro Nguyễn Toàn Châu Phú
Mã số thuế:

1602039292

Địa chỉ: Số 122, Tổ 06, Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 122, Civil Group 06, My Thanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 27-04-2017

Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Hướng Dương
Mã số thuế:

1602026504

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 18, Ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, Civil Group 18, My Pho Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 14-12-2016

1 2 3 4 Tiếp