Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đạo Hữu Cảnh- Huyện Châu Phú- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Ngọc Tiến
Mã số thuế:

1602128256

Địa chỉ: Số 244, Tổ 8, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 244, Civil Group 8, Hung Thoi Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Võ Tấn Hải Châu Phú
Mã số thuế:

1602115049

 Điện thoại:

0919566013

Địa chỉ: Số 108, Tổ 4, Ấp Hưng Thạnh, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 108, Civil Group 4, Hung Thanh Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Game Trần Phúc
Mã số thuế:

1602050137

Địa chỉ: Số 130, Tổ 4, Ấp Hưng Trung, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 130, Civil Group 4, Hung Trung Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 14-09-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Viễn Thông Long Huy
Mã số thuế:

1602044373

Địa chỉ: Số 158, Tổ 6, Ấp Hưng Lợi, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 158, Civil Group 6, Hung Loi Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 05-07-2017

Công Ty TNHH Nông Sản Hải Tiên
Mã số thuế:

1601965170

 Điện thoại:

0933399229

Địa chỉ: ấp Hưng Thạnh - Xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: Hung Thanh Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 02-03-2015

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Cương-Mười
Mã số thuế:

1601883792

 Điện thoại:

(0296) 3815432

Địa chỉ: Số 05, tổ 7, ấp Hưng Lợi - Xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: No 05, Civil Group 7, Hung Loi Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 15-07-2013

Doanh Nghiệp TN Dương Văn Viên
Mã số thuế:

1601850765

Địa chỉ: Số 420, Tổ 15, ấp Hưng Lợi - Xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: No 420, Civil Group 15, Hung Loi Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 21-12-2012

Doanh Nghiệp TN út Ngọc
Mã số thuế:

1601614214

 Điện thoại:

(0296) 3815619

Địa chỉ: Số 339, ấp Hưng Thạnh - Xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: No 339, Hung Thanh Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 08-12-2011

Doanh Nghiệp TN Phạm Ngọc Quí
Mã số thuế:

1601610957

 Điện thoại:

0918715125

Địa chỉ: Số 66, Tổ 03, ấp Hưng Thạnh - Xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: No 66, Civil Group 03, Hung Thanh Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 05-12-2011

DNTN Phước Sang 3
Mã số thuế:

1600535760

Địa chỉ: Tổ 4 ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh - Huyện Châu Phú - An Giang
Address: 4 Ap Hung Thoi Civil Group, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 24-02-2005