Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Phú- An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Ngọc Tiến
Mã số thuế:

1602128256

Địa chỉ: Số 244, Tổ 8, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 244, Civil Group 8, Hung Thoi Hamlet, Dao Huu Canh Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đạo Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty TNHH Mtv Vườn Bà Ba
Mã số thuế:

1602128249

Địa chỉ: Đường số 7 trung tâm thương mại Nam Châu Đốc, ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: 7 Trung Tam Thuong Mai Nam Chau Doc Street, My Chanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty TNHH Võ Trung Hậu
Mã số thuế:

1602125417

Địa chỉ: Thửa đất Số 24, Tờ Bản đồ số 74, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Thua Dat So 24, To Ban Do So 74, Binh Thuy Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Shipbuilding and float components)

Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 15-06-2020

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huỳnh Thái
Mã số thuế:

1602125135

Địa chỉ: 405,tổ 12, Bình Quý, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: 405, Civil Group 12, Binh Quy, Binh Thuy Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 11-06-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gas Hữu Huấn
Mã số thuế:

1602124004

Địa chỉ: Thửa 77, Tờ bản đồ 29, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Thua 77, To Ban Do 29, My Thien Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thuận Bình Yên Bốn
Mã số thuế:

1602122180

 Điện thoại:

0844.755.777

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 13, Binh Hoa Hamlet, Binh Thuy Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 22-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp